Photos: Counterfeit Property Worth $15 Million Seized at Vernon Storage Facility - NBC Southern California

Photos: Counterfeit Property Worth $15 Million Seized at Vernon Storage Facility

4 PHOTOS