Elephant Seals Take Over Drakes Beach - NBC Southern California

Elephant Seals Take Over Drakes Beach

10 PHOTOS