Weather Video: Monday, Aug. 6, 2012 - NBC Southern California

    Weather Video: Monday, Aug. 6, 2012

    A look at Monday's forecast with NBC4 forecaster Elita Loresca. (Published Monday, Aug 6, 2012) A look at Monday's forecast with NBC4 forecaster Elita Loresca. See More